Naše služby

Elektrická požární signalizace.

Je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení (EPS), které zajišťuje pomocí hlasičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlasičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. U ústředny bývá v režimu DEN zajištěna stálá obsluha, která v případě signálu požáru má určitou dobu na prověření skutečného požáru a odvolání planého poplachu, jinak EPS přivolá pomocí zařízení dálkového přenosu jednotku požární ochrany. Pokud není zajištěna stálá obsluha (režim NOC), je jednotka požární ochrany přivolána neprodleně.

Druhy EPS:

  • konvenční systém
  • adresovatelný systém

Požadavky na kontroly

EPS se řadí mezi vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení a dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci je nutnné provádět na tomto zařízení pravidelné roční kontroly provozuschopnosti a zkoušky činnosti za účelem zajištění požární bezpečnosti objektu nebo zařízení:

  • 1x měsíčně - kontrola činnosti EZS
  • 1x za 6 měsíců - zkoušky činnosti hlásiču požáru a zařízení

O výsledku půlroční zkoušky je nutné vyhotovit doklad a provést zápis do provozní knihy EPS, která je součástí každého systému.

Naše firma nabízí

  • návrh systému EPS
  • montáž a servis EPS
  • pravidelné zkoušky činnosti


Naše reference

  • Nový Unitas s.r.o., Praha
  • KSK BONO s.r.o., Heřmanice n/L
  • Domov sv. Josefa, Žireč