Společnost Telekom s.r.o. vznikla z obchodního sdružení FS Telekom. FS Telekom sdružovalo původně dvě firmy podnikající v oboru telekomunikací, jejichž spojením vznikla nová silnější společnost, která se velmi brzy prosadila na našem trhu. O úspěšnosti svědčí i hospodářské výsledky za poslední tři roky její existence. Ve svém vývoji se firma začala též orientovat na projekci a realizaci datových sítí. I v tomto oboru se Telekom s.r.o. prosadil a realizoval množství síťových projektů různého rozsahu a topologie - od velmi jednoduchých sítí typu Peer to Peer až po složité projekty strukturované kabeláže včetně optických prvků a radiových spojů.

Firma má v součastné době asi patnáct zaměstnanců. Jejich kvalifikace je na velmi vysoké úrovni podle povahy a zaměření jejich práce. Pravidelná školení na nové produkty a technologie zajišťují stálé informace o nejnovějších trendech v oboru . Vlastníme certifikáty předních výrobců telekomunikační techniky, jsme certifikovaní odborníci rovněž na datové produkty. Spolupracujeme s firmami, které pro nás pracují jako subdodavatelé.

Veškeré kontaktní informace můžete získat v kontaktech

Trvale je hlavní náplň firmy zaměřena na poskytování služeb, zřizování telekomunikačních zařízení a sítí a obchodní činnost - prodej produktů. Nadále vzrůstá objem prací v oblasti dat, výpočetní techniky, měření a regulace. Pro dokonalejší řízení a specializaci vznikají postupně další specializovaná střediska.