Naše služby

Metalický kabelážní systém.

Strukturovaná kabeláž je základem, na kterém je postavena většina informačních technologií.

Volba správné sítě je dnes jedním ze strategických a dalekosáhlých rozhodnutí, které IT manažer nebo síťový specialista měl kdy udělat a které je častokrát podstatné z hlediska konkurenceschopnosti a úspěšnosti v podnikání.

Objem přenášených dat se neúprosně zvyšuje a nároky na přenosovou kapacitu rostou desetinásobně každé dva až tři roky. Nadčasový kabelážní systém musí spolehlivě vyhovovat požadavkům na gigabitový přenos v sítích LAN, analogové a digitální video, multimediální aplikace v reálném čase.

Charakteristika

Strukturovaný kabelážní systém  je ucelený kabelážní systém obsahující všechny pasivní prvky ( instalační kabely, zásuvky, patch panely, patch kabely ) potřebné pro budování bezpečných, flexibilních a cenově efektivních strukturovaných kabelážních systémů, odpovídajících dnešním i budoucím požadavkům na vysokorychlostní přenosy. Z hlediska konkrétních požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu jsou všechny prvky dostupné jak v nestíněném, tak v stíněném provedení.

Přenosové vlastnosti

Všechny komponenty (instalační kabely, zásuvky, patch panely, patch kabely splňují veškeré požadavky na metalickou kabeláž Category 5 Enhanced (Cat.5E) , Category 6 (Cat.6) , Category 6A (Cat.6A) , Category 7 (Cat.7), Category 7A (Cat.7A).

Portfolio instalačních kabelů tvoří kabely Cat.5E , Cat.6, Cat.6A, Cat.7 a Cat.7A, v nestíněném a stíněném provedení, s PVC pláštěm nebo bezhalogenovým oheň retardujícím pláštěm ( LSOH, LSFROH). Všechny kabely jsou ve čtyřpárovém provedení, které zajišťuje univerzálnost kabeláže, t.j. nezávislost na provozované aplikaci (např. Ethernet, Token Ring, Fast Ethernet, včetně Gigabit Ethernetu).


Optický kabelážní systém.

Optická kabeláž je optimální pro propojení počítačových sítí, telefonních ústředen, kabelové televize, zabezpečovacích a kamerových systémů. Optická vlákna mají vysokou životnost a jsou nenáchylná k okolnímu elektromagnetickému rušení (atmosférické, průmyslové apod.). Cílem je splnit jak dnešní, tak budoucí požadavky na šířku pásma, provozní spolehlivost a elektromagnetickou kompatibilitu.

Výhody optických vláken

Oproti metalickým kabelům mají optické sítě následující výhody:

 • velká šířka pásma
 • nízký útlum
 • bezpečnost přenosu
 • přenos na velké vzdálenosti
 • menší průměr a nižší hmotnost kabelů


Typy kabelů

Pro propojování vzdálených datových center nebo rozvaděčů v budovách se používají tři typy kabelů:

 • multimód 50/125, vlnová délka 850 nebo 1310nm, max. vzdálenost 2 Km
 • multimód 60/125, vlnová délka 850 nebo 1310nm, max. vzdálenost 2 Km
 • singlemód 9/125, vlnová délka 1310 a 1550nm, max. vzdálenost 10 Km

 

Systémová záruka

Na strukturované kabelážní a optické systémy SOLARIX a SCHRACK instalované naší se provádí certifikační měření včetně vystavení měřících protokolů na jejichž základě se poskytuje mezinárodní systémová záruka 20 let.


Naše firma nabízí

 • montáž a servis metalické a optické kabeláže
 • certifikační měření metalické a optické kabeláže
 • svařování optických vláken
 • dodávka a konfigurace aktivních prvků (switche, routry,WiFi)


Naše reference

 • Opravárenství s.r.o., Rasošky
 • KSK BONO s.r.o., Heřmanice n/L
 • Domov sv. Josefa, Žireč

Další informace o kabelážních systémech můžete dostat na adrese:telekom@telekom.cz